Finlandiya’nın Yeşiller Partisi artık tarımda genetik mühendisliği tekniğini destekleme kararı aldı

Dönüm noktası niteliğindeki bir değişimde, Finlandiya Yeşiller Partisi, parti konseyinin geçen hafta sonu yaptığı toplantıda tarımda genetik mühendisliği konusunda oybirliğiyle

Devam