Arıcılık Desteklemesi Müracaatları Devam Ediyor

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2018/21) kapsamında; Arıcılık Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye, en az 30 arılı kovanı olan arıcılara
kovan başına 10 lira destekleme verilecektir.
Bu desteklemeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricileri, AKS’de güncelleme işlemlerini
yaptırdıktan sonra üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne en geç 20 Temmuz 2018 tarihine
kadar dilekçe ile müracaat edecektir. İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde
görevli teknik ekipler tarafından yapılacak tespitlere istinaden destekleme ödemesi
gerçekleştirilecektir.
Bahse konu destekleme çerçevesinde Giresun ilimizde geçtiğimiz yıl 1.059 arı yetiştiricimize
93 bin 960 arılı kovan için 939 bin 600 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu yılda
desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların süresi içerisinde üyesi olduğu yetiştirici/üretici
örgütüne müracaat etmesi önem arz etmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü