Bülbül: “İşveren yemek desteğini düşürürse, haklı fesih doğar”

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yemek istisnasını günlük 51 lira olarak belirleyen genelgesinin ardından, işçisine bu istisna tutarının üzerinde yemek yardımı yapan işverenin önümüzdeki aydan itibaren maliyeti artacak.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül, işverenleri ödenen yemek paralarının düşürülmemesi konusunda uyardı. Bülbül, maliyet artışı gerekçesiyle bu ücretlerin düşürülmesinin işçiye haklı fesih sebebi doğuracağını bildirdi. Düzenlemeyi EKONOMİ’ye analiz eden Okan Güray Bülbül, yemek kartları ile ödenen yemek paralarındaki tam sigorta prim muafiyetinin kaldırılıp gün başına 51 TL’lik sigorta primi muafiyetinin devreye girmesi ile işverenlerin yemek parası ödemelerinin miktarını azaltma ya da ödeme biçimini değiştirmesinin gündeme geldiğini söyledi.

Eski düzenlemede üst sınır yoktu

Yemek kartları aracılığıyla yapılan ödemelerde 1 Aralık 2022 tarihi öncesi tutar ne olursa olsun sigorta prim kesintisi yapılmadığının altını çizen Bülbül, “Böyle olunca da işverenler yemek parasının miktarını istedikleri gibi belirleyebiliyor hatta performans primi ya da ikramiye gibi tutarları çalışana yemek kartına yüklenen tutarı artırarak ödüyorlardı” dedi.

Çalışanlar bu tutarları yalnızca restoranlarda değil, yemek kartı firmasının anlaşmalı olduğu marketlerde, hatta internet siteleri üzerinden alışverişte bile kullandığına vurgu yapan Bülbül, “SGK tarafından, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yemek kartları ile ödenen yemek paralarında sigorta prim muafiyetinin, bu kartların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması halinde geçerli olacağı ifade edildi” diye konuştu. Bülbül, sigorta prim muafiyetinde sınır olmaması sebebiyle çalışanına düzenli olarak yeni getirilen muafiyet sınırının üzerinde ödeme yapan işverenin maliyet artışını örnekle açıkladı.

Prim, farkı yüzde 31.5’i kadar artacak

Buna göre hâlen 2122 lira yemek desteği veren bir işveren, 1 Aralık 2022 öncesinde bunun tamamı için sigorta primi işçi ve işveren hissesinden yararlanıyordu. Yeni dönemde 22 iş günü için günlük 51 liradan aylık 1122 liralık ödeme için muafiyet uygulanacak. Kalan 1000 lira için ise işverenin çalışan için yüzde 14, kendisi için de yüzde 17.5 sigorta primi ödemesi gerekecek. Başka bir ifade ile 1000 liralık muafiyet üstü ödeme için maliyet 31.5 lira artmış olacak.
İşverenin maliyet artışına rağmen yemek desteğini azaltmaması konusunda uyaran Okan Güray Bülbül, “İşverenler, muafiyetin üzerinde kalan tutardan kesilecek sigorta primi işveren hissesi ile işçi hissesinin tamamını karşılayarak işçinin eline yine 2.000 TL yemek parası geçmesini sağlamalıdırlar. Aksi takdirde ücretin eksik ödenmesi durumu oluşacağı için işçinin haklı nedenle feshi gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

“Deterjan değil gıda alınırsa sorun olmaz”
Kartlarla marketlerde gıda harcaması yapılmasının önünde, prim desteği yönünden herhangi bir engel olmadığına değinen Okan Güray Bülbül, “Yeni dönemde yemek kartlarına yüklenen yemek paraları ile marketlerden gıda dışı harcama yapılması halinde sigorta prim muafiyetinin hukuka uygun olmayan biçimde kullanılması durumu doğacaktır. Bunun engellenmesi için yemek kartları ile anlaşmalı marketlerde gıda dışı kullanımın engellenmesi gerekecektir” dedi.
ekonomim.com