Çevresel kaygılar tüketicileri et yemekten vazgeçiremiyor!

Yeni bir araştırmaya göre çevresel kaygılar, tüketicilerin et ürünleri yerine bitkisel bazlı ürünleri tüketmesi için yeterli motivasyonu sağlamıyor.

Bitkisel bazlı gıda ürünleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada artışta. Peki tüketicilerin bu eğiliminde etkili olan unsurlar ne?

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nde Gıda ve Kaynak Ekonomisi Enstitüsü araştırmacıları, tüketicilerin hangi motivasyonla et ve süt ürünü tüketmekten vazgeçerek bunun yerine bitkisel bazlı ürünleri tercih ettiğini belirlemek için bir çalışma yaptı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar Food Quality and Preference dergisinde yayınlandı.

Araştırma ekibi bu analiz için, bitkisel bazlı et sektörünün %226 büyüdüğü Almanya’da 441 kadın ve erkekle anket yaptı. Katılımcılara, sağlıklarını ne kadar önemsedikleri, insanlığın ekolojik bir krize doğru gittiğini düşünüp düşünmedikleri ve tarımdaki hayvancılığın etik olarak sorgulanması gerekip gerekmediği gibi sorular yöneltildi.

Katılımcılara et ikamesi ürünlere yönelik tutumları ve gelecekte bu ürünleri düzenli olarak tüketip tüketmeyecekleri de soruldu.

Tüketim için etkili olan unsurlar ne?

Araştırmacılar ulaştıkları sonuçları “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. Çevre için daha fazla kaygılı olduğunu ifade eden katılımcıların et ikamesi ürünleri almaya daha yatkın olmadığı, bu ürünlere daha yüksek puan vermediği görüldü.

Çalışma ekibi, “Ekolojik kaygıların da et alternatiflerini tüketme niyeti için rol oynayabileceğini düşünüyorduk. Ancak sonuçlar bunu teyit etmedi” diye konuştu.

Araştırmacılar, katılımcıların çevresel kaygıları ve bu davranışsal eğilim arasındaki ayrışmanın sebeplerini kesin olarak bilmediklerini atardı.

Ankete göre, tüketicilerin et ikamesi ürünler konusundaki kararlarında en etkili unsur hayvan refahı oldu. Fabrikalarda hayvan yetiştirilmesine eleştirel bakanların et bazlı sosis ve sebze köftelere yönelik daha olumlu bir yaklaşımı olduğu görüldü.

Sağlık konusunda oluşan bilincin de et ikamesi ürünleri daha çok tüketmekle ilişkili olduğu görüldü. Öte yandan bu ürünleri satın alma niyetinde arkadaşlar ve yakın akrabaların tutumlarının da önemli bir etkiye sahip olduğu belirlendi.

Araştırma ekibi, et alternatiflerinin ekolojik avantajlarına ilişkin daha iyi iletişim çalışmaları yürütülmesinin, bu ürünlerin tüketici tarafından benimsenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: www.gidahatti.com