2022 yılı Yatırım Programı yayımlandı. Tarıma ayrılan pay 18,6 milyar TL

2022 Yılı Yatırım Programı’na göre, bu yılın yatırım bütçesi büyüklüğü 184,3 milyar lira oldu. Yatırımlarda en büyük pay 49,7 milyarla ulaştırma-haberleşme projelerine ayrılırken, tarım sektörüne ayrılan tutar 18,6 milyar TL oldu.

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123), 15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Program değişiklikleri Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak

Programın uygulanmasına dair tanımlar ve esaslara yer verilen Karara göre, 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, iz ödenekli projeleri yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulacak,

Yatırım Programında yer almayan herhangi bir yatırım projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çıkılamayacak ve harcama yapılamayacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar Hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

2022 Yılı Yatırım Programı

Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan 2022 Yılı Yatırım Programı, 11. Kalkınma Planında, 2022-2024 Orta Vadeli Programda ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Programa göre, 2021 yılındaki 138,2 milyar TL olan kamu yatırımları büyüklüğü, 2022 yılı için %33 artışla 184,3 milyar liraya çıktı.

Kamu yatırımlarının sektörlere dağılımında en büyük pay, geçen yıllarda da olduğu gibi 49 milyar 746 milyon TL ile ulaştırma-haberleşme projelerine ayrılırken, bunu 24,4 milyar TL ile eğitime, 23,8 milyar TL ile enerji projelerine ayrılan tutarlar izledi.

Tarım Sektörüne 18,6 milyar TL yatırım bütçesi

2022 Yılı Yatırım Programında Tarım Sektörüne ayrılan tutar, 18 milyar 607 milyon 5 bin TL olurken, proje sayısı 298 olarak yer aldı. Geçen yıl bu rakam, 11,9 milyar TL olmuştu.

Programda tarım sektörü projelerine ayrılan 18,6 milyar TL bütçe, mahalli idarelerce gerçekleştirilecek 1.3 milyar TL ile birlikte 19 milyar 941 milyon 710 bin TL’ye çıkacak.

Kaynak: www.gidahatti.com