Bafra’da tarım dışı yatırım ve yapılaşmaya tepki gösterildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Bafra Büyük Ova sınırları içerisindeki 188 bin metrekarelik alanın “tarım dışı amaçla kullanılmasına” izin veren Toprak Koruma Kurulu kararının iptali için dava açtı.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, Bafra Ovası tarım arazilerindeki tarım dışı yatırım ve yapılaşmaya tepki gösterdi.

Bafra Ovası tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade etti. Hasan Çobancı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “22 Haziran 2021 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Bafra ilçesi Türbe Mahallesi’nde 16 adet parselde toplam 188 bin metrekarelik alanın meyve sebze hali yapılması için amaç dışında kullanılması amacı ile Toprak Koruma Kurulu’ndan talep etmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca sulu mutlak tarım arazisi olarak sınıflandırılan 188 bin metrekarelik alan Toprak Koruma Kurulu’nda TEMA ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın ret oyu kullanmasına rağmen oyçokluğu ile kabul edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca da uygun bulunmuştur. Bafra Ovası’nda Türbe köyü sınırları içerisinde bulunan, meyve sebze hali yapılmak istenen arazi, sulu mutlak tarım arazisi olup kenarından DSİ’nin sulama kanalı geçen, düz ve düze yakın topoğrafyada, taşlılık ve drenaj gibi tarımsal faaliyetleri engelleyici unsurları bulunmayan yüksek verim özelliğine sahip bir arazidir. Burasının tarım dışına çıkarılarak imara açılması bir cinayettir. Bu şekilde 1. sınıf sulu tarım arazisinin katledilmesine seyirci kalamayız. Samsun ili Bafra ilçesi Türbe Mahallesi’nde bulunan Bafra Büyük Ova sınırları içerisindeki 188 bin metrekarelik alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun bulunmasına ilişkin idare işleminin ‘yürütmenin durdurulması ve iptali için’ dava açmış bulunmaktayız.”

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr