Ergin KAHVECİ yazdı; Hep söylüyor ve dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum…

Tarım sadece teknik boyutuyla kavranabilecek bir ihtisas dalı değildir.
Çok iyi Veteriner Hekim, çok iyi Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Orman Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi (vd.) ve/veya bu profesyonelliklerin Teknisyen ve/veya Teknikerleri olmak yetmez.
Çünkü bunlar biz Tarım Meslek Mensuplarının zaten formel olarak ödevlendiğimiz görevlerimizdir.
Tarım’ı anlayabilmek için onu ilgilendiren bütün yan dalları da anlamak, algılamak, takip etmek, analiz etmek gerekir.
En azından kendi formel bilgilerimizi sorgulayabilmek, neden niçin ve nasılları araştırmak suretiyle bir şekilde bağlantı noktalarını bulmak durumundayız.
Elbette ki; herkesin ve her biçimdeki profesyonellerin böyle bir ödevi de yoktur. Ve herkesin kendi alanında en iyi olarak, formel görevini layıkıyla yapmış, takdire şayan kişi olması mümkündür/doğaldır.
Ancak geldiğimiz yer, tarım’ın, artık bizden, daha farklı misyon ve sorumluluklar üstlenmemiz gerektiğini söylediği yerdir.
Çünkü tarım baştan beri olduğu gibi ekonomidir.
Tarihtir.
Sosyolojidir.
Kültürdür.
Psikolojidir.
Siyasettir.
Teknolojidir.
Vd.’dir.
Ve hepsine dair bir “politika” inşa edebilmektir.
Klasik söylemlerin, klasik bilgilerin ve bildiklerimizin çok ötesinde bir şeydir.
O bir şeyi anlamak için önce kendi öznelliklerimizden sıyrılıp, zamana, duruma ve projeksiyona odaklanmamız gerekir.
Şu veya bu sebeple bundan imtina etmememiz gereken zamandayız.
Naçizane benim şahsi/öznel düşüncem budur.

Ergin KAHVECİ
Ziraat Mühendisi/Sosyolog/Tarım Politikaları Uzmanı/Siyasetçi/Yazar