İHA’ların Bitki Koruma Uygulamalarında Kullanılması

İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri, son yıllarda zirai mücadele amacıyla Bitki Koruma Uygulamalarında yoğunlukla kullanılmaya başlandı.
Samsun’da İHA Sistemlerinin kullanılması hakkında Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Zirai Mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilgili mevzuat kapsamında, yetkili otoritelerden tescil, kayıt ve izin konularında gerekli yeterliliğin sağlanmış olması ve ruhsat sahibi firmanın ve kullanıcısının da bunları belgelendirmiş olması gerekir.”dedi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin, Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanılması İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütüldüğüne değinen Sağlam, Samsun’da
Bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak İHA’ların, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış olmasını, İl Müdürlüklerinden de izin alınması gerektiğini belirterek İHA sistemleri ile yapılan BKÜ uygulamaların İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerince, uygulama sırasında veya uygulama sonrasında kontrol edileceğini söyledi.

İHA sistemleri ile Zirai Mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskun mahal ve sulak alanlar ile sınırları arasında en az 3 km’lik emniyet mesafesi bırakılacağını ifade eden Sağlam, Uygulama yapacak kişilerim, İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirilmiş olması gerektiğini belirtti.

Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İHA’ların, Genel Müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar, dışında başka bir alanda kullanılmayacağını, aksi durumunun tespiti halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacağına değindi.​