İşçiye de doğaya da kurşun!

Kayseri’ye bağlı Develi ilçesinde faaliyet gösteren Kanadalı Centerra Gold şirketinin yerli iştirakçisi Öksüt’e ait altın madeni ile ilgili haberlere devam ediyoruz bu hafta da. Bu madende yaşanan hukuksuzluklar, usulsüzlüklere dair çok sayıda bilgi-belge ulaşıyor elimize. Bunları gündem yoğunluğu içerisinde haberleştirmeye çalışıyoruz.

İŞÇİLERİN KANLARINDA ÇIKAN KURŞUN

İşçilerin kanlarında kurşun çıktığına dair analiz sonuçlarını gazetemizin 11 Nisan 2021 tarihli baskısında haberleştirmiştik. Şirket yöneticilerinin bu meseleye ilişkin görüştüğü ve önerilerini aldığı Emekli Öğretim Üyesi, Halk Sağlığı Hocası Prof. Dr. Ahmet Saltık bu görüşmeyi doğrularken, genel anlamda kanda kurşun meselesine ilişkin görüşlerini de gazetemize aktarmıştı. Ahmet Hoca’nın verdiği bilgiler ve kanda kurşunun yol açtığı sağlık sorunları ile ilgili uyarıları kuşkusuz çok önemli. Haberlerimizin ardından madende bu işçi sağlığı-iş güvenliği açısından ne gibi önlemler alındı? Kanlardaki kurşun oranının yüksekliğinin nedenleri tespit edildi mi? Aylık periyotları ayda 1’e indirilen kanda kurşun ve ortamda kurşun testlerinin sonuçlarında neler çıktı? İşyerinde alınması gereken önlemler alındı mı? Bunlar gibi bir dizi sorunun yanıtı şu an için yok. Belki bu haberin ardından bir milletvekili soru önergesi verir ve bu yanıtları almayı başarır da bizler de öğrenme şansı bulabiliriz.

ALTIN MADENİNİN SİYANÜR HAVUZLARINDA SIZINTI!

Bu hafta ise altın madeninin siyanür çözelti havuzlarında meydana gelen sızıntıyı gündeme getirmek istiyoruz. Gelen bilgi ve belgelere göre madenin çözelti havuzlarındaki plastik örtü (membran) yırtılmış. Bu, siyanürlü çözeltinin yer altı sularına karışmış olabileceği anlamına geliyor. Böyle bir olasılık ise o yer altı sularını kullanan bütün canlılar için ölüme varan ciddi bir risk demek! Sızıntı, Fransız menşeli bağımsız denetleme, belgelendirme ve risk önleme alanlarında çalışan global bir kuruluş olan Bureau Veritas tarafından madende yapılan testlerde ortaya konmuş (belge1). İddialara göre şirket kendisini korumaya almak için Kanadalı bir danışmanlık firmasına bu sızıntının zararsız olduğuna dair bir rapor hazırlattı. Bir başka iddia ise şirketin bu çevre danışmanlık firmasına her yıl milyonlarca dolarlık (evet, milyonlarca dolar!) iş verdiği yönünde.