İYİ PARTİ ORMAN YANGINLARI İÇİN “ARAŞTIRILSIN “DEDİ

İYİ Parti, orman yangınları hakkında iktidar tarafından gerekli önlemlerin alınmamasının
sebeplerinin araştırılması ve orman yangınlarına gerekli müdahalenin yapılamamasından sorumlu
olan yetkililerin tespit edilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
İYİ Parti son dönemdeki orman yangınları ardından harekete geçti. Bu kapsamda İYİ Parti Grup
Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzasıyla hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Başkanlığı’na
sunuldu.
Önergesinin gerekçesinde 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle ülkemizin çeşitli yerlerinde orman
yangınlarının yaşandığı, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bursa, Çanakkale ve Muğla’daki
yangınların devam ettiği hatırlatıldı.
Türkiye’nin son yıllarda yaşanan yangınlar nedeniyle ciddi miktarda ormanlık alan kaybettiğinin
vurgulandığı gerekçede, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 15’i büyük olmak üzere çıkan toplam
299 orman yangınının, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları olarak
nitelendirildiğine dikkat çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangınlara müdahale etmede geç ve yetersiz kaldığı ifade edilen
gerekçede şu bilgiler paylaşıldı:
“Bunun sebepleri olarak; bakanlığa ait yangın söndürme filosunun olmaması, bakanlığa ait olmayan
yangın söndürme uçaklarının da sayılarının yetersiz kalması ve mevcuttaki uçakların ise hangarlarda
bakımsız vaziyette tutulması olarak gösterilmiştir. Ülkemiz bu konuda tedbirsiz bırakılması sebebiyle,
yaşanılan süreçte birçok ülke, yangın söndürme çalışmaları için personel ve araç desteğinde
bulunmuştur. 49 ilde yaşanmış olan orman yangınları sonucunda; vatandaşlarımız hayatlarını
kaybetmiş, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle dönmüş ve binlerce hayvan can vermiştir.”
Gerekli tedbirler için İYİ Parti Grubu tarafından birçok kez verilen araştırma ve soru önergesine
rağmen iktidarın bu doğrultuda hiçbir adım atmadığına vurgu yapılan gerekçede, Bakanlık bünyesinde
sabit yangın uçaklarının ve gerekli envanterin bulunmasının önemine işaret edildi.
Önergede şunlar kaydedildi:
“Ülkemizde yaşanan orman yangınları hakkında gerekli önlemlerin alınmamasının sebeplerinin
araştırılması, orman yangınlarına gerekli müdahalenin yapılamamasından sorumlu olan kamu
görevlilerinin tespit edilmesi, orman yangınlarına müdahale edilememesine sebep olan aksaklıkların
çözüme kavuşturulması, orman yangınlarına anında müdahale edilebilmesi için gerekli önlemlerin
alınmaması ve planlamaların yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim”