Kullan Aşını Al Baklanı…

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; Samsun’da yağlı tohumlu bitkiler ve hububat öncelikli olmak üzere üretimin desteklenmesinde çeltik, soya ve ayçiçeği üretimlerini artırmak amacıyla tohumluk desteği yapılıyor.

Bu projenin parçası olan ”Kullan Aşını Al Baklanı Projesi” ile % 75‘i Bakanlık desteği ve % 25’i de üretici katkı payı olan 350 kg inokulant (Soya Aşısı) Terme Ve Çarşamba İlçelerindeki Soya Üretimi yapan üreticilere verildi.

Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilen İnokulantın sahada doğru kullanımını anlatmak için Terme İlçesi Çay Mahallesinde soya üreticisi Murat AKSU’ya ait parselde “İnokulant Nedir/ Nasıl Hazırlanır/ Uygulama incelikleri” konusunda Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Endüstri Bitkileri Biriminde görevli Ziraat Mühendisi Fatmagül Kavut tarafından uygulamalı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Düzenlenen organizasyona, Terme Kaymakamı Metin Mmaytalman, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, Terme ve Çarşamba İlçe Müdürlükleri teknik personeli, Terme Ziraat Odası teknik personeli ile Terme ve Çarşamba İlçesi soya üreticileri katıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Türkiye’nin soya üretim miktarı dünyada önemli bir potansiyele sahip olmamakla birlikte, soya Türkiye’de hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak yetiştirilebilme imkânına sahiptir.

İl genelinde 2021 yılında 19.044 da üretim ve ortalama 300 kg verim alınmış olup İlimizde 13.000 da ile Terme ilçesi ilk sırada yer almaktadır. 2022 yılı için 1. İVA tahminlerinde 20.470 da alanda ortalama 340 kg/ da verim beklediğimiz Soyada, Kullan Aşını Al Baklanı Projesinde % 25 üretici katkı payı ve % 75 ‘i Bakanlık desteği ile toplam 350 kg inokulant (Soya Aşısı ) dağıtımı yapılarak, toplam bütçesi 21.000 TL olacak biçimde proje çalışması yapılmaktadır.”dedi

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Samsun’da desteklenen Ürünler arasında yer alan Soya için 2021 yılı üretimi 38 TL/ da Mazot Gübre ödemesi 60 kuruş/ kg Fark Ödemesi ve 22 TL/ da Sertifikalı Tohumluk Desteğinin Bakanlık tarafından yapıldığın ve yine Samsun’da 2.495.696 TL Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği ve 498 bin TL Mazot Gübre Desteği ödemesi yapıldığını söyleyen Sağlam;”İlimizde 1. ve 2. ürün sulu ve kuru şartlarda yetiştiriciliği yapılan soyada verimi belirleyen iki unsurdan birisi Su diğeri ise İnokulantdır. Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nden tedarik edilen inokulantın 1 kg’ı ile 100 kg tohumluk aşılanabilmektedir. Topraktaki azotun etkinliğini ve miktarını artırma ve bitki tarafından kullanılmasını kolaylaştırmada önemli olan aşı, soyadan sonraki ürün içinde güçlü toprak bırakmaktadır.

Daha da önemlisi Aşılama yapılarak ekilen soyanın tükettiği azot miktarı ile aşılama yapılmadan ekilen soyanın tükettiği azot miktarı farklı olup soya üretiminde gübreden tasarruf edilmesine yardımcı olmaktadır. Bakanlık ve İl Müdürlüğümüz olarak üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak, üretimi ve üreteni destekleme konusunda çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.