Samsun’da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi konularında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir hizmet içi eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıya; İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü uzman personel ile İl ve İlçe Müdürlüklerinden teknik personel katıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam; “Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Takdir edersiniz ki hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek de mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.

İhbarı zorunlu olan ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısıyla da halk sağlığını korumak amacıyla Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi yürütülmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında; hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri, sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar da ilgili personelimizce gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve Dünyada görülen COVİD 19 salgını süresince bile hayvan hastalıkları ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirler alınarak, hayvan sağlığı konularında da saha faaliyetlerimizden olan aşılama, küpeleme, hayvan hareketleri dezenfeksiyon, mihrak, kordon karantina tedbirleri İlimiz genelinde aksatılmadan yürütülmüştür.” dedi.

Samsun’da Şap Hastalığına karşı, 2021 yılında aşı uygulanan hayvan sayısının 679.968, Kuduz Hastalığına karşı kuduzduz aşısı uygulanan hayvan sayısının 18.650 ve Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi için de LSD aşısı uygulanan hayvan sayısının 346.087 adet olduğunu belirten Sağlam;

Brusella hastalığı ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 64.388, küçükbaş hayvanlara 32.672 aşılama gerçekleştirilirken; Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığı ile mücadele kapsamında 76.354, Şarbon hastalığı ile mücadele kapsamında da büyükbaş hayvanlara 20.276, küçükbaş hayvanlara 5793 aşılama yapılmıştır. Çiçek (Koyun Keçi Çiçeği) hastalığıyla mücadele kapsamında 22.076 hayvana aşılama çalışması yapılmış ve aşılama programlarımız başarı ile tamamlanmıştır. Küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında büyükbaş hayvanlara 139.157, küçükbaş hayvanlarda ise 108.393 küpe uygulaması yapılmıştır. Bu faaliyetleri, Pandemi ve iklim şartları gözetmeksizin yürüten tüm hayvan sağlığı personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda konu uzmanları tarafından Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı ile Samsun’da yürütülecek olan Hayvan Sağlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı Kararları, Hayvan Hastalıkları ile Samsun 2022 yılında büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek, tek tırnaklı hayvanlara uygulanan Aşılama Programları ve Türkvet, Vetbis, Petvet, Numune Alma, Hayvancılık Desteklemeleri, Hizmet İçi Eğitim ve Çiftçi Eğitim konularında sunumlar yapıldı.