TEKİRDAĞ’A ÜZÜM SUYU ÜRETİM TESİSİ

Turgay KIRAN
Ziraat Yüksek Mühendisi

konuyla bilgileri Toprak TV haber müdürü Dilek Gönülver ile paylaştı.

Turgay Kıran konu ile ilgili;

Kurumumuz, 2005 yılından bu yana bölgemizde hammadde olarak zengin olan üzümün değerlendirilmesinde seçenek oluşturacak, yeni ürünler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Üzüm suyu konusunda, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünce, 2006-2010 yılları arasında bir araştırma projesi yürütülmüş ve bu kapsamda; çok sayıda üzüm çeşidi taranarak, üzüm suyu üretimine uygun üzüm çeşitleri ve üzüm sularının bazı kalite özellikleri belirlenmiştir. Aynı proje çalışması sürecinde, kazanılan deneyimler ışığında ortaya somut çıktılar koymak amacıyla, Tekirdağ Valiliğinin maddi desteği ve kurum imkanları ile 2007 yılında kurum bünyesinde pilot ölçekte, üzüm işleme tesisi kurulmuştur. Söz konusu bu tesisin ürün işleme kapasitesi düşük olmasına rağmen, bu konuda yatırım yapmayı düşünen girişimcilere iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Teknoloji Transfer Ofisinin teknik personeli tarafından yürütülen, proje çıktılarının üreticilerle paylaşılmasına devam edilmektedir. Kurumumuz bünyesindeki teknoloji transfer ofisi teknik personeli tarafından başlangıç aşamasından bu yana her türlü teknik desteğin verildiği Şarköy Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde kurulan Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinde üzüm suyu üretimine 2015 yılında başlamıştır. 2015 yılından bu zamana kadar, Şarköy Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üzüm Suyu Üretim tesisinde yaklaşık 130 ton üzüm suyu üretimi gerçekleştirilmiştir.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknoloji Transfer Ofisi ile TE-HA Danışmanlık Ltd. Şirketinin “Üzüm Ekstresi ve Üzüm Suyu Üretim Tesisi Kurulumu” ile ilgili teknik destek sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 2017 yılı hasat ayında üzüm suyu ve üzüm ekstresi (Enoant) üretimi gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz Müdür Vekili Dr. Cengiz ÖZER ve Dr. Levent TAŞERİ ve Dr. Mehmet GÜLCÜ yapılan üretimi izlemek için Hayrabolu Organize Sanayindeki tesisi ziyaret etmişlerdir. TE-HA Danışmanlık Şirketi yetkilisi Osman Zafer AKSU kurumumuzun verdiği teknik destekten çok memnun kaldığını ve bu yıl için 50 ton üzüm suyu üretimi hedeflediklerini belirtmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisi”, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde faaliyet alanıyla ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek, belirlenmiş sorunların çözümüne ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan teknolojilerin transferi, modifikasyonu ve uygulanmasına yönelik araştırmalar sonucunda elde edilen bilgileri sektördeki girişimci ve üreticiye sunacaktır.

Ayrıca bu ofis; faaliyet konusuyla ilgili sanayici, araştırmacı, meslek ve çiftçi örgütlerinin ortak iş yapabilme potansiyellerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunularak, sorunlarının çözümüne yönelik ortak çalışma yapabilme imkanı sağlamaya çalışacaktır. Dedi