Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu

Sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 38 kurum tarafından Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu. 23 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif de platformu desteklediğini açıkladı.

Soframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetecek, ekosistemi koruyacak; iklim krizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı, yerelliği ve kendine yeterliliği öncelikleyen, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılmak amacını benimseyen Zehirsiz Sofralar Platformu altında Türkiye Organik Ağı (TORA), Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) gibi çeşitli ağlar da yer alıyor.

2019 yılında “Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek bir araya gelen 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı muhatap aldıkları ve 160 binin üstünde imza topladıkları Zehirsiz Kampanya ile önemli bir başarıya imza attı. 2020 yılında insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğe son derece zararlı olan tarım zehirleri (pestisitler) konusu TBMM gündemine 4 kez taşınırken, Ağ’ın lobi faaliyetlerinin de etkisi ile Bakanlık, 41 pestisit etken maddesini görüşe açtı ve 25 etken maddeyi yasakladı, 7 tanesine de sınırlama getirdi. Bunların dışında çok sayıda pestisitin kullanımı konusunda farklı ülkeler tarafından halen çevre, insan ve hayvan sağlığına etkileri açısından değerlendirmeler yapılıyor.

İşbirliğinin sürekliliğini arzu eden sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler, Şubat 2020’de bir araya gelerek gıda güvenliğini merkeze alan daha geniş kapsamlı bir amaç için Zehirsiz Sofralar Platformu’nu kurmaya karar verdi. Bünyesindeki ağlar ve çalışma grupları üstünden çalışmalarına devam edecek olan Platform, önümüzdeki dönemde pestisitlerin zararları ve alternatifleri konusunda kamuoyu ile ilgili tarafları bilgilendirme, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bunların yanında, sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları, doğa dostu arıcılığın yaygınlaştırılması, atalık/yerel tohumların teşviki ve yaygınlaştırılması, onarıcı tarım, agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar yapılması planlanıyor.

Platform’un desteklediği önemli projelerden biri de “Zehirsiz Kentlere Doğru” Projesi. Pestisitler yani tarım zehirleri ve aynı etken/aktif maddelere sahip biyosidal ürünler ne yazık ki kentlerde de okullardan park ve bahçelere, sitelerden yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor ve sağlığımızı tehdit ediyor.

Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegende yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor. İklimdeki hızlı değişimler, afetler, açlık, salgınlar, göçler, gıdanın bulunabilirliği ve erişilebilirliğine dair her geçen gün artan sorunlar, hızla yok olan biyolojik çeşitlilik ve kirlettiğimiz doğa bizlere gelecekte varlığımızı sürdürebilmemiz için doğa ile uyumlu bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Zehirsiz Sofralar Platformu, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil gezegendeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alan ilkeler ile önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecek.

Zehirsiz Sofralar Platformu Üyeleri:

Afşar Balam Kadın Kooperatifi
Agrida Tarım ve Turizm Derneği
Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği
Birleşik Tüketiciler Federasyonu
Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği
Bodrum Tohum Derneği
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Çevre ve Arı Koruma Derneği
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Çevre ve Tüketici Federasyonu
Doğa Derneği
Doğa Koruma Merkezi
Doğal Yaşam Derneği
Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Derneği
Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
Gastronomi Turizmi Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi
İzmit Tüketiciler Birliği Derneği
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Koruyucu Tarım Derneği
Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği
Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi
Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Tarım Ekonomisi Derneği
Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği
Ekonomisi Derneği
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
Tüketici Birliği Federasyonu
Tüketici Örgütleri Federasyonu
Tüketicinin Sesi Derneği
Türkiye Biyologlar Derneği
Yeryüzü Derneği
Yeşil Düşünce Derneği
Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Zehirsiz Sofralar Platformu Destekçileri:

Anadolu Meraları
Ata Tohum Takası Grubu
BİTOT Gıda Topluluğu
Büyükdere Gıda Topluluğu
Çekirdek Türetici
Çitta Gıda Topluluğu
Çölyak ve Organik Tarım Derneği
EkoHarita.org
Eskişehir Gıda Topluluğu
Fethiye Gıda Topluluğu
Gediz Ekoloji Topluluğu
Good4Trust.org
İstanbul Permakültür Kolektifi
Kadıköy Gıda Topluluğu
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kollektif Fırın
Originn Gıda Topluluğu
Taksim Gıda Topluluğu
Tarım ve Gıda Etiği Derneği
Tüketici Dernekleri Federasyonu
Tüketiciyi Koruma Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Yavaş Gıda Türkiye Derneği