Rasyon Hazırlama Eğitimi Tamamlandı

Acıpayam İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajans’ ının 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklediği Rasyon Hazırlama Eğitimi Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN tarafından 56 Katılımcıya verildi.

23 – 27 Ekim 2017 tarihleri arasında Acıpayam İlçe Müdürlüğünün koordinatörlüğünde uygulanan, İlçe Müdürlüğünde görevli 31 teknik personel ve Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi Acıpayam İlçesinde yetiştiricilik yapan 25 üretici ile toplam 56 katılımcıya Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden görevli Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN tarafından, beş günlük süre içerisinde gerçekleştirilen eğitim ile “Yemlerin Değerliliği, Kaba ve Konsantre Yemler ve Yem Katkı Maddeleri, Hayvanların Besin Madde Gereksinimleri, Hayvan Yemlerinin Besin Madde İçerikleri ve Sınırlayıcı Etkenler, Süt ve Besi Hayvanlarına Rasyon Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Hammadde Maliyetleri ve Rasyon Hazırlama Teknikleri” konularında bilgi verildi. Gerçekleştirilen eğitim ile rasyon hazırlama konusunda teknik kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

27.10.2017 tarihinde eğitim programı bitiminde düzenlenen törende konuşan İlçe Müdürü Abdurrahman OYMAK; “GEKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan  “Rasyon Hazırlama Eğitimi” projesi ile ilgili teknik personelin hizmet kapasitelerinin artırılacağını ve böylece sektörün oluşacak ivmeden olumlu şekilde etkilenecetir. Bu proje ile hayvancılık işletmelerinde yeterli ve kaliteli miktarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini ayrıca çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak suretiyle sürdürülebilir tarımın devamlılığı sağlanacaktır” dedi. OYMAK konuşmasını; Eğitime yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN’ e ve kurumsal kapasitesinin artırılmasın yönelik bu tür eğitimler için gerekli desteği sunan Güney Ege Kalkınma Ajansına teşekkür ederek tamamladı.