Türkiye nüfusunun %15,8’ini genç nüfus oluşturdu

(CUHA) – TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Gençlik, 2018 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 971 bin 396 olduğu bildirildi. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,8’ini oluşturduğu; Genç nüfusu, %51,2’sini erkek nüfus, %48,8’ini ise kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı ifade edildi.

 

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin, %25,4 ile Hakkari olduğu; bu ili, %23,5 ile Şırnak ve %22,7 ile Siirt’in izlediği bildirildi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerin ise sırasıyla; %12,8 ile Muğla, %13 ile Balıkesir ve %13,5 ile İzmir’in olduğu belirtildi.

 

Adana, genç nüfus oranında %15,3 ile 52. sırada yer alırken Mersin ise genç nüfus oranında %14,9 ile 60. sırada yer aldığı bildirildi.

 

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2018

 

Gençlerde işsizlik oranı %20,3 oldu

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında %20,8 iken 2018 yılında %20,3 olarak gerçekleştiği belirtildi. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %25,3 olduğu ifade edildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında %24,5 olduğu, bu oranın genç erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise %33,6 olduğu belirtildi.

 

Genel sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı %85,5 oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında, 18 ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranın %70,3 olduğu bildirildi. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı %85,5 olurken bu oranın genç erkeklerde %86,9, genç kadınlarda ise %84 olduğu belirtildi.

 

Gençlerde İnternet kullanım oranı %93 oldu

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında %90 iken 2018 yılında %93’e yükseldiği bildirildi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak %96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak %89 olduğu ifade edildi.

 

İstihdamdaki gençlerin %53,3’ü hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak %35 olduğu bildirildi. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak %46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 puan artarak %23,4 olduğu belirtildi.

 

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise; istihdam edilen gençlerin %16,6’sının tarım sektöründe; %30’unun sanayi sektöründe; %53,3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı ifade edildi. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,1’inin tarım sektöründe, %36’sının sanayi sektöründe, %49,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %21,8’inin tarım, %17,9’unun sanayi, %60,4’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı bildirildi.

 

Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu

 

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının %40,2’sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının %48,8’inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu belirtildi. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı, genç erkeklerde %54,9 iken genç kadınlarda %32,9 olduğu ifade edildi.

 

Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı %12,1 olurken bu oran genç erkeklerde %10,7, genç kadınlarda ise %15,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.

 

Gençlerin %55,4’ü mutlu olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %55,4 olduğu; Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde %53,5, genç kadınlarda ise %57,2 olarak gerçekleştiği belirtildi.

 

Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %50,5 ile sağlık aldığı; bunu, %20 ile başarı, %18,9 ile sevginin izlediği bildirildi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde %23,8 ile başarı, kadınlarda %23 ile sevginin yer aldığı ifade edildi. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı %14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı %16,1 ile başarının aldığı belirtildi.

 

Gençlerin %76’sı işinden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin %76’sı çalıştığı işinden memnunken %48,7’si elde ettiği kazancından memnun olduğu ifade edildi. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise %48,3 olurken genç kadınlarda bu oranların %73,8 ve %49,4 olarak gerçekleştiği bildirildi.

 

Gençlerin %58,3’ü almış olduğu eğitimden memnun oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin %58,3’ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun oldukları ifade edildi. Genç erkeklerin %57,7’si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oranın genç kadınlarda %59 olduğu belirtildi.