Hayvancılık sektörünün geleceğine yön verecek projeler Haytekfest’te buluşuyor..

YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2017 yılından bu yana “Hayvancılık” alanında gelişim ve yenilik odaklı projeler yürüten Üniversitemiz, bu projelerden elde edilen somut çıktıları kamuoyuyla paylaşmak ve sektörün sorunlarına çözüm oluşturabilecek fikirleri bir araya getirebilmek adına 09-11 Mart 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Hayvancılık ana temasıyla “Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST)” kapsamında HAYTEKFEST Proje Yarışması organize edecektir. Organizasyonda, ülke genelinde hayvancılık teknolojileri alanında araştırma yapan araştırmacılar, kamu ve özel sektör işletmeleri, yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler), girişimciler ve öğrenciler bir araya gelecektir. Söz konusu etkinliğe dair detaylı bilgiye https://haytekfest.mehmetakif.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
KİMLER KATILABİLİR?
Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali’ne (HAYTEKFEST) ilgi duyan herkes ücretsiz olarak katılım sağlayabilir. Bireysel katılım sağlanabileceği gibi HAYTEKFEST’in temalarına uygun konularda stant açmak isteyen kişi, kurum ve kuruşlar organizasyon komitesinin onayı ile ücretsiz stant açabileceklerdir.
YARIŞMAYA KATILIM
Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) proje pazarı yarışması hayvancılık alanında faaliyet gösteren girişimci adaylarına, girişimcilere ve yatırımcılara yöneliktir. Dolayısıyla, hayvancılık alanında yenilikçi fikirlere sahip tüm bireyler gerekli başvuruları yaparak katılım sağlayabilmektedirler.
ANA TEMA
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK
ALT TEMALAR
1. Sürü Sağlığı ve Hayvan Hastalıklarında İzleme ve Kontrol Altına Alma Sistemleri
2. Hayvansal Ürünlerde Çeşitlilik Ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik İzleme Ve Kontrol Sistemleri
3. Hayvancılık Tesislerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Atık Yönetimi
4. Akıllı Üretim Teknolojileri
5. Hayvancılık Sektöründe Yapay Zekâ ve Gerçek Zamanlı Sanal Yaşam (Metaverse) Uygulamaları
6. Kontrol, Hastalıklarla Savaş, Entegre Mücadele, Koruma, Teşhis, Tedavi Teknolojileri
7. Hayvansal Üretim Teknolojileri
8. Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik
9. Sürdürülebilir Alternatif Besleme Modelleri

ÖDÜLLER
1. olan katılımcıya 100.000 TL
2. olan Katılımcıya 75.000 TL
3. olan Katılımcıya 50.000 TL

Genel sıralamada ilk 10’a giren projelere Burdur MAKÜ-BAKA Teknokent Kuluçka Merkezi desteği sağlanacaktır. Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde hızlı ticarileşme potansiyeli olan 1 projeye Burdur MAKÜ-BAKA Teknokent’te ücretsiz ofis desteği sağlanacaktır.

Proje Özetlerinin Son Gönderim Tarihi;05.12.2022 –23.59
Proje Ön Başvurularının Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması;16.12.2022 – 17.00

Genişletilmiş Proje Başvuru Tarihleri;18.12.2022-06.02.2023 – 17.00
Festivale Katılmaya Hak Kazanan Projelerin Duyurulması; 20.02.2023 – 17.00
Festival Tarihleri;9-11 Mart 2023
Festival Ödül Töreni;11 Mart 2023