Ulusal Süt Konseyi’nden yönetim eleştirilerine yanıt!

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) yapısına yönelik eleştirilere ilişkin açıklamada, USK Yönetim Kurulu’nun üretici, sanayici, kamu temsilcileri ile üniversite, meslek odaları ve STK temsilcilerinden oluştuğu ve başkanın Yönetim Kurulu’nda yapılan seçimle belirlendiği bildirildi.

Çiğ süt için tavsiye niteliğinde referans fiyat belirleyen Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanının sanayici olması nedeniyle, USK Yönetimine yönelik eleştirilere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

USK’nın 12 kişilik Yönetim Kurulu’nun; 3 üretici temsilcisi, 3 sanayici temsilcisi, 3 kamu temsilcisi ve 3 üniversiteler, meslek odaları ve STK temsilcisinden oluştuğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

USK Başkanı, Yönetim Kurulu’nda seçimle belirleniyor

“Yönetim Kurulu Başkanı atama usulü ile değil, süt üreticileri ve süt sanayicilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulunca seçim ile belirlenmektedir. Ulusal Süt Konseyi yapısında Başkan dâhil her alt grup temsilcisi seçimle göreve başlamaktadır. Hiçbir temsilcinin diğerine karşı bir üstünlüğü yoktur. Yönetim Kurulu Başkanı, Konsey görev ve sorumluluklarına dair kararları tek başına alamayacağı gibi tüm kararlar yasal Yönetmelikte belirlendiği gibi Yönetim Kurulunda demokratik bir şekilde alınmaktadır.

Son günlerde bazı siyasi parti temsilcilerinin Ulusal Süt Konseyinin (USK) yapısı, oluşma şekli hakkında bilgi sahibi olmadan eleştirisel yaklaşımlarını üzülerek takip etmekteyiz. Yanlış anlamalara sebep olacak bu bilgisizliği gidermek için Ulusal Süt Konseyinin yapısı ve nasıl oluştuğunu tekrar hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyoruz.

USK Genel Kurulu iki yılda bir yapılıyor

Ulusal Süt Konseyi, Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle kurulmuştur. Konseyin kuruluş, işleyiş ve tüm faaliyetlerine dair işlemler yasal mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmelikte Yönetim Kurulunun hangi usullere göre teşekkül edeceği belirlenmiştir. Yönetmelik gereği iki yılda bir yapılan Genel Kurul Toplantılarında, her alt grup üyeleri, kendilerini Yönetim Kurulunda temsil edecek üçer kişiyi seçimle belirlemektedir.

Genel Kurul toplantılarında seçimle belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısında kendi aralarında Başkan, Başkanvekili ve Muhasip üyeyi yine seçim ile belirlerler. Nitekim mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Alt Grubu temsilcilerinden seçilmişken Başkanvekili Üretici Alt Grubu temsilcilerinden seçilmiştir.”

Kaynak: www.gidahatti.com