Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı ile Mücadeleye Başlama Zamanı

Düzce’de uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı birinci döl
zararı genellikle Haziran ayında ortaya çıkmasına rağmen bu yıl iklim koşullarındaki
farklılaşma nedeniyle Mayıs ayının son haftalarında görülmeye başlanmıştır. Bir çok bitkide
beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak
farklı alanlarda yeni zararlar meydana getirebilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu
zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve
akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve
hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir.
Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen
kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de
yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar yaprakta beslenmeye
başlamaktadır. Bu dönemde toplu halde yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek
yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar
ve ardından pupa dönemine girerek ikinci döl zararı ya da ertesi yıl erginleri meydana
getirmek üzere toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara
gizlenmektedir.
İlk kelebek çıkışlarının 13 Nisan 2018 tarihinde görüldüğü ancak kelebek çıkışlarının
peyderpey görüldüğü bu günlerde bahçelerde zararlının yumurta paketlerini bulmak için
özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir, Kelebek yumurta paketlerini dalların uç
yapraklarına bırakması nedeniyle Tırtıl kolonilerini yada yumurta paketlerini saymak için
dalların uçlarına ve genellikle yaprak altlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık
bahçelerinde çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta sayım
yapılmalıdır. Sayımlar sonucunda Ocak başı 5 tırtıl kolonisi yada yumurta paketi tespit
edilirse ekonomik zarar eşiğinin üstünde olması nedeniyle mücadeleye karar verilmelidir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu yaptığı açıklama da ”
Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı yılda Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere iki döl
zararı olan bu zararlı ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde yapraklarda yumurta
paketleri ve larva kümeleri görüldüğünden dolayı mücadele zamanının geldiğini belirterek
Entegre Mücadele Prensipleri (IPM) kapsamında yapılacak ilaçlı mücadele de asıl amacın
zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının
meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır.
Bu kapsamda İl Özel İdare destekli olarak alınan ilaçların zararlının yoğun olarak
görüldüğü köy muhtarlıklara dağıtılmış olup, çiftçilerimizin kendi bahçelerinde yapacakları
kontrollerde, yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile
karşılaşıldığında, bunların öncelikle budama makası ile kesilmek suretiyle imha edilmeleri,
popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlı
mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanılmasının önemli
olup, bu nedenle muhtarlıklara dağıtılan ilaçların kullanılması, yeterli olmaması durumunda
ise çiftçilerimizin İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurarak yazdırdıkları reçete ile ilacı
alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerekmektedir. İlaçlı mücadeleden 10-15 gün sonra
ağaçlar kontrol edilmeli yeni bulaşma ya da yeni açılan yumurta paketleri varsa ikinci bir
ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca mahallelerde Düzce Belediyesi tarafından da zararlı ile
mücadele için bir organizasyon yapılmıştır..” dedi.