Kenevir Yetitririliği Konulu Hizmet İçi Eğitm Çalıiması Tamamlandı

29 Eylül 2016 tarih ve 29842 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile 19 ilde
Üretim alanları belirlenmia olan Kenevir konussusnda İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde çalıaan
konus sorusmlussus teknik elemanlar için düzenlenen hizmet içi eğitim çalıaması tamamlanmıatrr
Samsusn, uszusnca zamandır rushsatlı üretim yapılan tek il olma özelliğini korusmakla birlikte,
2018 yılında farklı illerde de üretim yapılacağı bildirilmiatirr Samsusnda lif (elyaf) ve tohusm amaçlı
üretim yapılmakta oluspm mevcust yönetmelik busnlar dıaında ki amaçlar için üretime izin
vermemektedir
İlimizde 2018 yılı elyaf veya tohusm amaçlı üretim için 59 da alanda tohum 54 da alanda
elyaf amaçlı toplam 113 da alanda üretm için ekimler tamamlanmıitrrÜretimm gerçekleaeceği
İlçe de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve kollusk güçleri kontrolünde yapılacak olusp
busnusn dıaındaki ilçelerden Üretim izini için müracaat olmamıatrr
Konus ile ilgili düzenlenen Hizmet İçi Eğitim alıamasındam
 Kenevir Yetiatiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hükümleri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölümünde Görevli Ziraat Mühendisi Fatmagül
KAVUT,
 Kaçak Kenevir İle Etkin Mücadele Konussus İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Şusbe
Müdürü Tolga BOSTANCI ile İl Jandarma Komustanlığında görevli koordinatör JrKr
Bçvar Erdinç KÖSE,
 Kenevir Tarımı ve Morfolojisi hakkındaki bilgiler ise 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkilerinde görevli DoçrDrrSelim AYTA tarafndan katlım sağlayan
personele bilgi verilmiatirr
Eğitim çalıamasının öğleden sonraki kısmında ise üretim izinli alanlarda konus sorusmlussus
Teknik Elemanlar için düzenlenen Teknik İncelemede tarlalarda usyguslamalı olarak DoçrDrrSelim
AYTA tarafndan personele bilgi verilmiatirr
Konus ile ilgili olarak İl Müdürü Sayın Nail KIRMACI yaptğı açıklamadam“Tarihi in’in en eski
tarihinem Anadolus da Evliya elebiye kadar uszanan Kenevir bizim kültürümüzde özellikle Anadolus
da halen kusllanılmakta bir bitkidirrTohusmusndan lifne aslında efsane bir bitki olan Kenevir aynı
zamanda dünyada ve küreselleamenin etkisiyle ülkemizde de gündem olusatusrmaktadırr
İlimiz için 1 Nisan 2018 tarihinden itiaren izinli üretriler dıiındaki her ne amaç için olusrsa
olsusn yetiatiriciliği yapılan kenevir YASA DIŞIDIRr Ayrıca 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal
Araatrma Enstitüsünün de araatrma amaçlı projeleri 2016 yılından itibaren halen devam etmekte
olusp “Elyaf amaçlı üretim için gerekli olan “düaük THC oranlı “ yani “Endüstriyel Kenevir “ tohusmlusk
tescillerini beklemekteyizr
İl Müdürlüğü olarak hedefmiz,üreticilerimizinyönetmelik hükümlerine usygusn biçimde
üretim alanlarını önceki yıllarda oldusğus gibi binli rakamlara çıkarabilmek zaten var olan bir kültürü
çocusklarımıza gençlerimize aktarabilmek kırsaldan kente kaçıaın hızını kesebilmektirrKenevir
konussusnda koordineli çalıatğımız Üniversitemiz Hocalarına, kollusk güçlerimize ve İlçedeki sorusmlus
arkadaalarımıza konus ile ilgili bize verdikleri destekten dolayı teaekkür ediyorusz” demialerdirr
Nail KIRMACI
İl Müdürü