Niğde’de Bozuk Meralar Orman Oluyor

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; “2017 yılı sonuna kadar ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 2 bin 600 hektar bozuk mera alanında yaklaşık 2 milyon adet fidan toprakla buluşacak.” dedi.

Niğde’nin yüzölçümünün yalnızca %8’nin ormanlık alan olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek; “Bilindiği üzere dünyamızda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar her geçen gün daha da artmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla ilimiz Niğde, bu sorunlardan en fazla etkilenen iller arasında yer almaktadır. İlimizde yıllık ortalama yağış miktarı 330 mm olup, kuraklık sınırında yer almaktadır.

Valiliğimiz ve Orman Müdürlüğümüz, ilimizde ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. Orman varlığımızın artırılması, bozuk ormanların iyileştirilmesi gayesi ile Niğde genelinde her yıl ortalama 2 bin 500 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyonla mücadele çalışmaları yapılmaktadır.” dedi.

Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Niğde genelinde özel mülkiyette olmayan 299.000 hektar hazine ve bozuk vasıflı mera alanının incelendiğini belirten Vali Yılmaz Şimşek, “21.283 hektar bozuk vasıflı mera ile 4 bin hektar hazine arazisinde ağaçlandırma ve erozyonla mücadelenin gerekli olduğu görülmüştür.

Tespit edilen alanlar projelendirmek üzere Milli Emlak Müdürlüğümüz ile İl Tarım Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Talep edilen 25.283 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması yapılarak ilimizin ormanlık alanının % 50 oranında artırılması hedeflenmektedir.

Talep edilen bozuk vasıflı mera alanları ilimiz mera komisyonu tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan 17.01.2012 tarihli “ağaçlandırma seferberliği” kapsamında değerlendirilerek 2.223 hektar alan erozyonla mücadele amaçlı vasıf değişikliği uygun görülmüştür.

Protokol kapsamında il mera komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere ayrıca 2710 hektar bozuk vasıflı mera alanı gündeme alınmıştır.” dedi.

Ayrıca çalışma yapılan yerlerde erozyon, sel ve taşkınlarla mücadelenin yanı sıra köylümüze ek gelir kaynağı sağlanacağının da altını çizen Vali Yılmaz Şimşek;  “ceviz, badem, alıç, ahlat, kuşburnu gibi gelir getirici türler dikilerek, köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın bu ağaçlardan elde edilen meyvelerden ücretsiz olarak faydalanma hakkı verilmiştir.

Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması yapılan köylerde sahaların korunması karşılığında köy muhtarlıklarımızın bütçesine kaynak aktarılmaktadır.

Sınırları içerisinde yeni ağaçlandırma ve erozyonla mücadele sahaları tesis edilen köylerimiz, orman köyü kapsamına alınmakta ve Orman Genel Müdürlüğünün ORKÖY desteklerinden faydalanma hakkı kazanmaktadırlar.  ORKÖY desteği olarak ilimizde %20’si hibe olmak üzere faizsiz süt sığırcılığı desteği verilmektedir.

Yapılan tüm bu çalışmalarla kuraklık sınırında yer alan ve erozyonun fazlaca görüldüğü ilimizde erozyon, sel ve taşkınların önlenmesi ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.” ifadelerine yer verdi.