Çiftçiye faiz indirimli kredide mazot ve gübre alımı şartı!

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerin; 100 ila 200 bin TL arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullandırılacak.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/40), 25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bitkisel üretime faiz indirimli kredilere mazot ve gübre alımı şartı!

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Tebliğle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nin 20’nci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Buna göre, Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde; 200.000 TL’ye kadar olan %100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullandırılacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Kaynak: www.gidahatti.com