İFMİB Başkanı Taviloğlu: Fiyat tartışmaları sektöre ve üreticiye zarar veriyor

Fındık sezonu açıldı ama fiyat tartışmaları hala bitmedi. Serbest piyasada fiyatlar TMO’nun altında kalınca üreticiden piyasada spekülasyon yapılıyor sesleri yükseldi. İFMİB Başkanı Taviloğlu, bu asılsız tartışmaların sektöre ve özellikle üreticiye zarar verdiğini söyledi.

Fındık sezonu açıldı ama fiyat tartışmaları hala bitmedi. Serbest piyasada fiyatlar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) altında kalınca üreticiden piyasada spekülasyon yapılıyor sesleri yükseldi. Sezon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 52 ve 54 TL kilogram taban fiyat açıklamasına karşın serbest piyasada 44-48 TL arasında oluşan fiyat tekelcilik yapılıyor iddialarını güçlendirdi. Önce üretici birlikleri temsilcileri ve yerel yöneticilerinin fındığı ‘tekelcilere bırakmayacağız’ açıklamalarının ardından konu Rekabet Kurumu’na taşındı.

Bölgede büyük alıcı ve sanayici konumunda olan ihracatçıların zan altında bırakıldığını vurgulayan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Taviloğlu, bu asılsız tartışmaların sektöre ve özellikle üreticiye zarar verdiğini söyledi. Taviloğlu, tartışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fındığın en büyük alıcısı ve üyelerimize karşı haksız, ticari ve hukuki normlarla bağdaşmayıp hangi yönden düşünülürse düşünülsün hiçbir mantığı bulunmayan bu karalama kampanyasının karşısında olacağımızı, bu karalamadan esas zarar görecek olanın fındık üreticisi ve netice olarak memleketimiz olacaktır” dedi.
Taviloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son süratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70’lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% seviyesine kadar gerileyeceği öngörülmektedir. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak bilhassa dünyadaki Türk fındığı hakimiyetinin bıçak sırtında olan bu döneminde fındığın en büyük alıcısı ve üyelerimize karşı haksız, ticari ve hukuki normlarla bağdaşmayıp hangi yönden düşünülürse düşünülsün hiçbir mantığı bulunmayan bu karalama kampanyasının karşısında olacağımızı, bu karalamadan esas zarar görecek olanın fındık üreticisi ve netice olarak memleketimiz olacağını kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”