Sulama Birliklerine Kamu Personelinin Başkan Olarak Görevlendirilmesine İlişkin Esaslar Düzenlendi

Sulama birliklerine kamu personelinin başkan olarak görevlendirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Sulama Birliklerine Başkan Olarak Görevlendirilecek Kamu Personelinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sulama birliği başkanları, sulama suyu taleplerini toprağı, bitkiyi, suyu, tesisi koruyarak etkin, verimli, ekonomik ve adil şekilde karşılayacak hizmet gerekleri esas alınarak görevlendirilecek.

Birliğe başkan seçilecek kamu personeli, mesleki pozisyonu, öğrenim düzeyi, Devlet Su İşlerinde (DSİ) çalışma süresi, DSİ’de sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinde çalışma süresi, birliğin görev alanı ile başkan adayının ikametgahının yakınlığı, iletişim becerileri, personel yönetimi tecrübesi, birlik başkanlığı tecrübesi ve disiplin durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme ile en az 60 puan alma koşuluyla seçilecek.

Birlik başkanlığı sıfatı, kamu personeli niteliğinin kaybedilmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi veya kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olması gibi hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda kendiliğinden sona erecek.

Kaynak: www.tarimorman.gov.tr