Tarım üretici fiyatlarında yeni zirve

Tarım üretici fiyatları, bu yılın kasım ayında yıllık yüzde 169,45’lik artışla yeni zirvesini görürken aylık bazda ise yüzde 7 arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bu yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 yükseliş gösterdi.

TÜİK verilerine göre; sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,2 artış hesaplandı. Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 87,24 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 110,22 ile lifli bitkiler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 380,89 ile turunçgiller, yüzde 231,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler olarak belirlendi. Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 8 alt grupta daha düşük, 6 alt grupta daha yüksek değişim yaşandı.
ekonomim.com