TARIMA VE ÜRETİME ÇOK GÖRÜRSENİZ; ULUSLARARASI SERMAYEYİ DOYURAMAZSINIZ! Ergin Kahveci

2018 Ocak ayı USD 3.8 civarıydı. Ülkemizin GSMH da 851 Milyar USD karşılığına denk geliyordu. Yani ürettiğimiz ürünlerin toplam değeri 3.2 Milyar TL olarak hesaplanıyordu.
Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından önce ise USD 4.0 TL idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere’de para politikaları ile ilgili açıklamasından sonra ise; dış güç deyin, iç güç deyin, ne derseniz deyin..! 1 USD 4.90 TL oldu.Aradaki fark 1,1kuruş. Yani toplam ürettiğimiz ürünlerin karşılığı olan 3.2 Milyara 851 Milyar USD alırken şimdi 653 Milyar USD alabiliyoruz.(Yani ürettiğimiz ürünlerle şimdi 198 milyar dolar daha eksik dolar alıyoruz) Aradaki bu farkın TL olarak karşılığı 970 Milyar. Yani 2018 devlet bütçesinin (762 milyar TL) % 127’si. Yani 5 ayda bir tam bir çeyrek devlet bütçesini devalüvasyon almış götürmüş. Yani bir 16 aylık Türkiye bütçesini yemişiz.

Tarım Kanununa göre; tarım desteklemeleri GSMH nın %1’inden az olamaz” der. Yani 2018 de bu rakam aşağı yukarı toplam 32 Milyar TL. Bizim kur farkından kaybettiğimiz rakam neydi? 198 Milyar USD yani 970 Milyar…!

Düşünsenize 979 katrilyonun 50 Milyar TL’sini, çiftçiye mazot, gübre, yem, altyapı, tesis işletme, proje, kırsal kalkınma, kırsal kültür, eğitim, sağlık vs girdi maddelerine kullansaydık nasıl olurdu?

Biz çok üzülüyoruz.
Biz İYİ’ler iyilik meleği çiftçi ve köylülerimiz için çok üzülüyoruz.

Ya siz?
Üzülmeyin biz yardım edeceğiz diyorsunuz.

Bu söze daha çok üzülüyoruz;
Elbette!